Disclaimer

/Disclaimer
Disclaimer2015-04-30T09:38:13+00:00

Over ons
Belijning Nederland en Parma Nederland zijn activiteiten en handelsmerken van DT F & CS B.V. Belijning Nederland en Parma Nederland zijn experts in het aanbrengen van belijningen en markeringen.

Algemeen
Belijning Nederland en Parma Nederland zijn onderdeel van DT F & CS B.V (Kamer van Koophandel 34192654), hierna te noemen Belijning Nederland en verleent u hierbij toegang tot www.belijning-nederland.nl (de website) en nodigt u uit het aangebodene lezen. Belijning Nederland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Inhoud website
Belijning Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze Belijning Nederland website. Belijning Nederland garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Aansprakelijkheid bij schade
Behoudens in gevallen van bedrog, opzet of grove schuld van Belijning Nederland is Belijning Nederland niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Belijning Nederland kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. U wordt uitgenodigd steeds de meest recente versie van deze bepalingen en voorwaarden te consulteren en de website pas te gebruiken indien u de meest recente versie van de bepalingen hebt gelezen en verstaan en daarmee akkoord gaat.
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van DT F & CS B.V. (Hendrikahoeve 5 – 2131 MV – Hoofddorp, telefoonnummer: 023 565 08 40)

E-mailadres: info@belijning-Nederland.nl
KvK-nummer: 34192654
BTW-identificatienummer: NL8124.73.280.B01
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.