Magazijn belijning

Magazijn belijning2021-02-12T09:51:26+00:00

Jarenlange expertise in binnen en buiten belijning

Onze belijning zal ertoe bijdragen om te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen zoals vastgelegd in het bouwbesluit en de Arbo. Zo kunt u bijvoorbeeld door de belijning van looppaden duidelijk aangeven waar voetgangers mogen lopen. Deze kunnen wij zelfs aanbrengen met fluorescerende markeringsverf (soms ook retroreflecterend of glow in the dark genoemd) waardoor vluchtwegen bij plotseling stroomuitval zichtbaar blijven.

Pictogrammen op de grond waarschuwen voor eventueel aanwezige gevaren en ondersteunen het nakomen van in uw bedrijf bestaande regels.

Maar er zijn meer redenen voor het aanbrengen van duidelijke belijning. Door het belijnen van palletvakken, met of zonder locatie aanduiding, maakt u efficiënt gebruik van beschikbare ruimtes. Duidelijk gemarkeerde opstelvakken en looproutes in een bedrijfshal dragen bij aan efficiënt gebruik van beschikbare ruimtes, veiligheid en overzicht. Hierdoor vindt een snelle en doeltreffende doorstroming van het goederentransport plaats.

Belijning en grondmarkering ondersteunt ook uw 5S initiatieven. 5S heeft mede tot doelstelling om gestructureerd en veilig werken mogelijk te maken door orde en netheid te handhaven. Wij kunnen u daarbij helpen door belijning in verschillende kleuren met of zonder pictogrammen of belettering aan te brengen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 023 565 08 40 of via info@belijning-nederland.nl. Met Parma Nederland heeft u een competente partner die u over alle aspecten van grondmarkeringen en belijning binnen uw bedrijf of organisatie kan adviseren.

Logistieke belijning
Industrie belijning
Parkeer belijning
Sport en speel belijning
Overige belijning